Συνάντηση διαλόγου με τίτλο «Η αξία της αυτοδιαχείρισης: ιδέες και πρακτικές»

Συνάντηση διαλόγου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας συνδιοργανώνουν συνάντηση διαλόγου με τίτλο «Η αξία της αυτοδιαχείρισης: ιδέες και πρακτικές». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Ραψάνη Λάρισας μεταξύ 31 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου 2018. Στόχος της συνάντησης είναι η ανάδειξη της σημασίας της αυτοδιαχείρισης ως μέσου απάντησης σε συλλογικές και κοινωνικές ανάγκες.

Συνάντηση διαλόγουΤο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας θέτει στο επίκεντρο της δράσης του την αξιοποίηση των αρχών της αυτοοργάνωσης και της αλληλοβοήθειας. Έχοντας πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη ομάδων ή πρωτοβουλιών πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να καλύψουν ανάγκες και να αντιμετωπίσουν συλλογικά τα κοινά τους ζητήματα στο χώρο της Υγείας, επιδιώκει τη διεύρυνση της αλληλεπίδρασης με εγχειρήματα που εμπνέονται από τις αξίες της δημοκρατικής συμμετοχής, της αυτοοργάνωσης και του κοινοτικού πνεύματος.

Σήμερα, ένα αναδυόμενο κίνημα δρα και παρεμβαίνει σε διαφορετικά πεδία της ζωής, βασισμένο στις παραπάνω αξίες. Πεδία όπως αυτά της υγείας, της εργασίας, της εκπαίδευσης, της πρωτογενούς παραγωγής, του αλληλέγγυου εμπορίου και του αθλητισμού έχουν να επιδείξουν αξιόλογα παραδείγματα διαφορετικής συλλογικής οργάνωσης.

Μέλη εγχειρημάτων, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και ενδιαφερόμενοι πολίτες θα ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες για τις πρακτικές και τις προκλήσεις της αυτοδιαχείρισης και θα αναζητήσουν τις συνδέσεις ανάμεσα στην αυτοδιαχείριση, στην κοινοτική οικονομική ανάπτυξη, στην τοπικοποίηση, στην αποανάπτυξη και στην αλληλοβοήθεια.

Η συνάντηση είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο-η.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
https://www.eventbrite.co.uk/e/48638367667

Στοιχεία επικοινωνίας

Δρ. Λαϊνάς Σωτήρης
τηλ. 2410233332, 6985128785