• Ιερός Ναός Παναγίας 1888
  • Λόφος Καραλή
    Αρχαιολογικός χώρος, τμήμα βυζαντινού κάστρου
  • Βυζαντινό φρούριο στο Καστρί Λουτρό
  • Τουρκικοελληνικό φυλάκιο Αιγάνης
  • 7-9 Σεπτεμβρίου Της Παναγίας

Αιγάνη