Πνευματικά Κέντρα

  • Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμπελακίων
  • Μανιάρειος Σχολή 1749-1873

Κτήρια Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής

  • Αρχοντικό Σβαρτς

Βιβλιοθήκες

  • Βιβλιοθήκη Μανιάρειου κληροδοτήματος
  • Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αμπελακίων
  • 3 Νοεμβρίου Άγιος Γεώργιος (πολιούχος)
  • Αλεβίζος Αστέριος 1833-1896 (κληροδότημα Αλεβίζου)
  • Μανιάρης Αδαμάντιος 1789-1871
  • Γεώργιος Σβαρτς
  • Ιωσήφ Ρωγών 1776-1821

Αμπελάκια