• Ευρήματα Νεολιθικής Εποχής, Εποχής Χαλκού & Επιστήλιο του 20ου αι. π.Χ

Κτήρια Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής

  • Δημοτικό σχολείο-Λαογραφική Συλλογή
    Χτίστηκε το 1908 με δωρεά του ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού, έχει χαρακτηρισθεί «διατηρητέο μνημείο» και προσφάτως ανακαινίσθηκε, χωρίς να λειτουργεί.
  • Άγιος Ιωάννης

Καλοχώρι