• Ευρήματα Νεολιθικής Περιόδου - Εποχή Χαλκού
  • Πολιτιστικός Οργανισμός Μακρυχωρίου - Βιβλιοθήκη
  • ΚΑΠΗ Μακρυχωρίου
  • Άγιος Θωμάς (πορεία με τα άλογα)
  • Καλύβα Party (τέλη Αυγούστου)

Μακρυχώρι