• Γιορτή Ακτινιδίου
  • Ιούλιος Γιορτή Πίτας
  • 23-24 Αυγούστου Εννιάμερα της Παναγίας
  • 24 Αυγούστου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Πυργετός