• Δημοτικό σχολείο-Λαογραφική Συλλογή
  • Άγιος Γεώργιος

Χειμάδι